Firma má strojní vybavení k realizaci zemních, demoličních, výkopových prací a odvozu odpadu. Disponuje vlastním vozovým parkem.